Om Oss

Vi tillhandahåller medicintekniska lösningar och produkter för moderna medicinska rum till den svenska sjukvården.

Vi kännetecknas av personligt engagemang, kreativitet, mångårig erfarenhet och hög kompetens som tillsammans gör att vi kan skapa hållbara och anpassade lösningar som blir riktigt bra och som räddar liv i tid! De primära kundgrupperna är operations-, intensivvårds, akut- och röntgenavdelningar. Vi ser svensk vård som vår partner!

Vi är stolta över att vara en medicinteknisk leverantör med marknadsledande produkter.

Ett urval av våra leverantörer

Miljö och Kvalite

Medirum arbetar för att vara ett kundfokuserat och effektivt kompetensföretag som tar ett aktivt ansvar för sjukvårdssektorns utveckling och samverkan med andra medicintekniska företag.

Medirum skall verka för en miljömässigt bärkraftig utveckling i samhället. Detta uppnår vi genom att följa tillämpliga lagar, förordningar samt krav som företaget omfattas av på miljöområdet. Alla i företaget är delaktiga i processen att kontinuerligt förbättra miljöprestanda. Målet är att tillhöra de på området mest ansvarsfulla svenska leverantörerna av medicinteknisk utrustning. Med miljö menar vi sammantaget yttre miljö, arbetsmiljö och hushållning med naturresurser.

Vill du läsa mer om vårat arbete med miljö, klicka här.

Våra affärsområden 

Medirum har flertalet affärsområden, affärsområden som tillsammans skapar en möjlighet att leverera vad vi kallar helhetsåtaganden. Projekt där två eller flera affärsområden samarbetar för att skapa ett starkt och optimalt erbjudande till partners och svensk sjukvård. Det kan vara allt från att bygga och utrusta en hel operationsavdelning till att implementera produkter kombinerat med integrationslösningar.

Vi är stolta över att vara en medicinteknisk leverantör med marknadsledande produkter. Vi är stolta över vårt innovativa tänkande och viljan att skapa de bästa lösningar för kunden.