Integritetspolicy

Integritetspolicy

Kakor

Medirum använder kakor och liknande teknik (t.ex. spårpixlar). En kaka och sådan annan liknande teknik är dataelement som en webbplats kan skicka till eller placera på din webbläsare som sedan lagrar den i ditt system. I den här policyn använder vi termen ”kakor” både för kakor och all annan sådan liknande teknik. Medirum använder kakor för att anpassa informationen på våra webbplatser och sociala mediekanaler så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser. Kakor hjälper oss också att anpassa den information som visas på webbplatsen eller den sociala mediekanalen nästa gång du besöker den. På Medirums webbplats används följande typer av kakor:

  • Sessionskakor lagras endast i minnet under användarens besök på webbplatsen och raderas när webbläsaren stängs. Dessa kakor är temporära och sparas inte i slutanvändarens system.
  • Beständiga kakor gör att vår webbplats känner igen dig varje gång du besöker den. De ser till att de inställningar du har gjort vid tidigare besök (t.ex. webbplats- och språkval) väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. De här kakfilerna lagras permanent i användarens system (hårddisk eller annan plats). Kakorna kan ha en livslängd från några sekunder upp till två år.
  • Tredjepartskakor tillhör andra domäner än den användaren besöker. Tredjepartskakor placeras också ut för att webbplatsen ska komma ihåg något om användaren under besöket eller när han/hon återkommer vid ett senare tillfälle. På Medirums webbplats används tredjepartskakor för att t.ex. spåra och analysera användarresor, optimera vad du ser i sociala mediekanaler samt optimera webbplatsens svarstid.

Alternativ

Om du inte vill ta emot kakor eller någon annan teknik som används av Medirums webbplats kan du antingen lämna webbplatsen, konfigurera din webbläsare så att den aviserar när du tar emot en kaka (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller konfigurera den så att den spärrar alla eller vissa typer av kakor. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade kakor. Information om hur du använder inställningarna för att hantera kakor finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du spärrar användningen av kakor i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av Medirums webbplats. 

Personuppgifter

Användningen av kakor på vår webbplats medför även viss behandling av personuppgifter. De uppgifter som samlas in är IP-adresser, webbplats- och språkval, användning av webbplatsen etc. Informationen används för att analysera webbtrafiken och förbättra webbplatsupplevelsen och webbplatsens funktion och sparas i högst två år. Det mesta av vår behandling av personuppgifter bygger på det som i dataskyddsförordningen kallas ”intresseavvägning”. Vi är övertygade om att vi har det som i lagen kallas ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi har sammanställt med hjälp av kakor på Medirums webbplats. Det är viktigt att våra webbplatser fungerar bra och är användarvänliga och att vi kan urskilja mönster i syfte att förbättra dem. Det är inte möjligt utan att använda kakor. Vi behandlar också vissa personuppgifter (information om IP-adress och användarresa) när spårpixlar används för att ge bättre upplevelse och prestanda för våra marknadserbjudanden genom Medirums sociala mediekanaler. Den här typen av behandling innebär en viss profilering och baseras på det samtycke du ger när du klickar på knappen ”Acceptera”. 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Medirum skyddar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och datasäkerhet samt i enlighet med ISO 27001 för informationssäkerhet.

Dina rättigheter

I de fall behandlingen av personuppgifter bygger på medgivande kan en partner när som helst dra tillbaka sitt medgivande förutsatt att tillbakadragandet inte påverkar den tidigare behandlingens lagenlighet eller om det finns annan rättslig grund för behandlingen.

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan en partner ha rätt att (i) få information om vilka personuppgifter avseende partnern som Medirum behandlar; (ii) få tillgång till dessa uppgifter och, om nödvändigt, kräva att de korrigeras; (iii) kräva att personuppgifter avseende partnern raderas; (iv) förhindra Medirum att behandla, eller begränsa Medirums möjligheter att behandla, partnerns personuppgifter; (v) från Medirum erhålla en kopia av de personuppgifter som partnern har tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Lagringsperiod

Medirum sparar endast partnerns personuppgifter så länge det behövs för de syften för vilka de har samlats in. Observera att Medirum kan ha juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lagra personuppgifter, vilket kan innebära att Medirum sparar uppgifter under längre perioder.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring den här policyn får du gärna kontakta oss via uppgifterna nedan. Du har också rätt att kontakta eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Medirums dataskyddsombud
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
Sverige
Telefon: 031-69 61 70