fem sätt digitala lösningar kan förbättra effektiviteten i operationssalen.

Dagens operationssalar är komplexa och högteknologiska. De digitala lösningarna behöver därför förenkla arbetsflödena i stället för att göra de än mer komplexa än vad de redan är.

Vår partner inom bild och integration BARCO delar med sig av fem sätt digitala lösningar kan förbättra effektiviteten i operationssalen.

En text vi verkligen kan rekommendera att läsa och fundera kring. Vill du prata mer om ämnet så bjuder vi gärna på en digital kopp kaffe och pratar mer!

FEM SÄTT DIGITALA LÖSNINGAR KAN FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN I OPERATIONSSALEN.